Лига Лезет III

По трет пат во Бла Бла Клуб, Лига Лезет со DJ Ardi и Natty Fiyah SS DJ Ardimann го започнува своето творештво на 16 год. кога започнува да работи како спикер ...